1.2 Internacjonalizacja MŚP

Konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Celem konkursu jest wyłonienie perspektywicznych projektów obejmujących rozwój firmy z Polski Wschodniej na wybranych rynkach zagranicznych (UE i poza UE), poprzez badania potencjału wejścia na nowe rynki, zaplanowanie ścieżek rozwoju, promocję firmy na targach i poszukiwania partnerów biznesowych. Całość składa się z dwóch części: budowy i wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI). Firma Boundless Development oferuje wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w tym projekcie.

Ile kapitału mogę otrzymać?

Maksymalne dofinasowanie to 800 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego, przy czym przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15% wartości projektu. Najczęściej firmy chcą pozyskać maksymalną kwotę dofinansowania, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. W takim przypadku wartość projektu to 941 000 zł (800 000 zł dofinansowania i 141 000 zł wkładu własnego). Optymalizując proces umiędzynarodowienia firma Boundless Development rekomenduje pozyskanie wsparcia w maksymalnej kwocie.

Dla kogo jest Konkurs?

Beneficjentem może być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie).

Jaki jest koszt przygotowania wniosku?

Skontaktuj się z Boundless Development aby poznać aktualne terminy naborów i wycenić przygotowanie wniosku. Napisz na biuro@boundlessdev.eu.

news2

Konkurs 3.3.3 Go to Brand

Celem konkursu jest wyłonienie perspektywicznych projektów, które mają potencjał do rozwoju na rynkach zagranicznych. Firma Boundless Development oferuje wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w tym projekcie.

Ile kapitału mogę otrzymać?

Maksymalne dofinansowanie to 455 650 zł, przy czym przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15% wartości projektu. Wartość procentowa dofinansowania zależy od charakteru działalności (do 60% dla średniego przedsiębiorcy, do 75% dla małego przedsiębiorcy, do 85% dla mikroprzedsiębiorcy). Sam projekt obejmujący wszystkie zaplanowane do realizacji zadania może natomiast mieć wartość do 1 000 000 zł. Optymalizując proces umiędzynarodowienia firma Boundless Development rekomenduje pozyskanie wsparcia w maksymalnej kwocie.

Dla kogo jest Konkurs?

Beneficjentem może być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność na terenie Polski.

Jaki jest koszt przygotowania wniosku?

Skontaktuj się z Boundless Development aby poznać aktualne terminy naborów i wycenić przygotowanie wniosku. Napisz na biuro@boundlessdev.eu

news1

Konkurs Polskie Mosty Technologiczne

Celem konkursu jest wyłonienie projektów obejmujących rozwój firmy z Polski Wschodniej na rynkach docelowych wybranych przez PAIH. Projekt jest przeznaczony przede wszystkim dla firm małych i zaczynających przygodę z działaniami eksportowymi, ponieważ pozwala skupić się na jednym rynku. Całość składa się z dwóch części: etapów: krajowego i zagranicznego, a finasowanie jest udzielane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Firma Boundless Development oferuje wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w tym projekcie.

Ile kapitału mogę otrzymać?

W ramach programu prowadzone jest wsparcie w formie gotówkowej (120 000 zł) oraz bezgotówkowej (70 000 zł). Maksymalna wartość dofinansowania to 200 000 zł. Dofinansowanie jest bezzwrotne i nie wymaga wnoszenia wkładu własnego – 100% dofinansowania. Optymalizując proces umiędzynarodowienia firma Boundless Development rekomenduje pozyskanie wsparcia w maksymalnej kwocie.

Dla kogo jest Konkurs?

Beneficjentem może być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.

Jaki jest koszt przygotowania wniosku?

Skontaktuj się z Boundless Development aby poznać aktualne terminy naborów i wycenić przygotowanie wniosku. Napisz na biuro@boundlessdev.eu.