ofirmie-top

Zespół, który pracuje na Twój sukces

Firma Boundless Development została założona przez Celestynę Miłoś - absolwentkę i doktorantkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadającą szerokie doświadczenie zarządcze i managerskie w biznesie, instytucjach wspierających biznes i jednostkach samorządowych.

Firma opiera swoje działania na grupie ekspertów posiadających wieloletnie, specjalistyczne doświadczenie w dziedzinach takich jak: badania i analizy rynku, zarządzanie strategiczne, prawo, czy pozyskiwanie dofinansowań. Nieodłącznym elementem eksperckiego grona firmy są również partnerskie firmy prowadzące działalność na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, co pozwala na bezpośredni dostęp do wiedzy o danym rynku, sprawne pozyskiwanie danych do badań i analiz oraz ułatwia zdobywanie kontaktów biznesowych dla naszych Klientów.

Firma wspierająca lokalną społeczność

Angażujemy się w liczne działania CSR lokalnej społeczności, takie jak organizacja w szkołach spotkań z przedsiębiorcami oraz wsparcie inicjatyw studenckich czy ekologicznych. Klienci Boundless Development współpracując z nam stanowią część tych działań.