Formularz kontaktowy
  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

  1.     Administratorem Pani/Pana danych jest firma BOUNDLESS DEVELOPMENT.

  2.     Dane przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy.

  3.     Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe w postaci adresu email na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

  4.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe nawiązanie współpracy.

  6.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa).

  7.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

  8.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.