1.2 Internacjonalizacja MŚP

Konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Celem konkursu jest wyłonienie perspektywicznych projektów obejmujących rozwój firmy z Polski Wschodniej na wybranych rynkach zagranicznych (UE i poza UE), poprzez badania potencjału wejścia na nowe rynki, zaplanowanie ścieżek rozwoju, promocję firmy na targach i poszukiwania partnerów biznesowych. Całość składa się z dwóch części: budowy i wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacj ...

news2

Konkurs 3.3.3 Go to Brand

Celem konkursu jest wyłonienie perspektywicznych projektów, które mają potencjał do rozwoju na rynkach zagranicznych. Firma Boundless Development oferuje wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w tym projekcie. Ile kapitału mogę otrzymać? Maksymalne dofinansowanie to 455 650 zł, przy czym przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15% wartości projektu. Wartość procen ...

news1

Konkurs Polskie Mosty Technologiczne

Celem konkursu jest wyłonienie projektów obejmujących rozwój firmy z Polski Wschodniej na rynkach docelowych wybranych przez PAIH. Projekt jest przeznaczony przede wszystkim dla firm małych i zaczynających przygodę z działaniami eksportowymi, ponieważ pozwala skupić się na jednym rynku. Całość składa się z dwóch części: etapów: krajowego i zagranicznego, a finasowanie jest udzielane w fo ...