news1

Konkurs Polskie Mosty Technologiczne

Celem konkursu jest wyłonienie projektów obejmujących rozwój firmy z Polski Wschodniej na rynkach docelowych wybranych przez PAIH. Projekt jest przeznaczony przede wszystkim dla firm małych i zaczynających przygodę z działaniami eksportowymi, ponieważ pozwala skupić się na jednym rynku. Całość składa się z dwóch części: etapów: krajowego i zagranicznego, a finasowanie jest udzielane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Firma Boundless Development oferuje wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w tym projekcie.

Ile kapitału mogę otrzymać?

W ramach programu prowadzone jest wsparcie w formie gotówkowej (120 000 zł) oraz bezgotówkowej (70 000 zł). Maksymalna wartość dofinansowania to 200 000 zł. Dofinansowanie jest bezzwrotne i nie wymaga wnoszenia wkładu własnego – 100% dofinansowania. Optymalizując proces umiędzynarodowienia firma Boundless Development rekomenduje pozyskanie wsparcia w maksymalnej kwocie.

Dla kogo jest Konkurs?

Beneficjentem może być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.

Jaki jest koszt przygotowania wniosku?

Skontaktuj się z Boundless Development aby poznać aktualne terminy naborów i wycenić przygotowanie wniosku. Napisz na biuro@boundlessdev.eu.

Możliwość komentowania została wyłączona.