uslugi-top

Usługi dla samorządów, uczelni, organizacji i wiele więcej...

Dzięki wieloletniemu i specjalistycznemu doświadczeniu firma Boundless Development  oferuje profesjonalną realizację poniżej opisanych usług.

  • DIAGNOZY SPOŁECZNE
  • BADANIA CAWI, CATI, IDI, FGI
  • STRATEGIE ROZWOJU
  • STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
  • OPRACOWANIA SEKTOROWE
  • POZYSKIWANIE DOTACJI
  • OBSŁUGA DOTACJI
  • SZKOLENIA Z OBSZARU DEINSTYTUCJONALIZACJI
  • SZKOLENIA Z OBSZARU EDUKACJI