1.2 Internacjonalizacja MŚP

Konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Celem konkursu jest wyłonienie perspektywicznych projektów obejmujących rozwój firmy z Polski Wschodniej na wybranych rynkach zagranicznych (UE i poza UE), poprzez badania potencjału wejścia na nowe rynki, zaplanowanie ścieżek rozwoju, promocję firmy na targach i poszukiwania partnerów biznesowych. Całość składa się z dwóch części: budowy i wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI). Firma Boundless Development oferuje wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w tym projekcie.

Ile kapitału mogę otrzymać?

Maksymalne dofinasowanie to 800 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego, przy czym przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15% wartości projektu. Najczęściej firmy chcą pozyskać maksymalną kwotę dofinansowania, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. W takim przypadku wartość projektu to 941 000 zł (800 000 zł dofinansowania i 141 000 zł wkładu własnego). Optymalizując proces umiędzynarodowienia firma Boundless Development rekomenduje pozyskanie wsparcia w maksymalnej kwocie.

Dla kogo jest Konkurs?

Beneficjentem może być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie).

Jaki jest koszt przygotowania wniosku?

Skontaktuj się z Boundless Development aby poznać aktualne terminy naborów i wycenić przygotowanie wniosku. Napisz na biuro@boundlessdev.eu.